perjantai 14. maaliskuuta 2014

Kunta kylässä -illan keskustelua Pappisissa


Kunta kylässä – ilta Pappisissa 3.3.2014

Keskustelemassa oli noin 25 henkilöä.

Sanna-Maija Nieminen toivotti kaikki tervetulleeksi kyläyhdistyksen puolesta.

Avauspuheenvuorot:

kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Kyläkiertue on järjestetty, jotta voidaan kuulla kuntalaisten ajankohtaisia asioita. Kiitos, että saimme tulla myös Pappisiin. Päättäjiä on työllistänyt talvella runsaasti käynnissä ollut kuntarakenneselvitys, jonka vuoksi on laadittu monenlaisia lausuntoja.

kunnanjohtaja: Kuntarakenneselvitys on ollut myös virkamiesten näkökulmasta ajankohtainen ja työllistävä asia. Myös talousasiat ovat olleet tänä talvena kovasti pinnalla. Positiivinen asia oli, etteivät kaikki kriisikuntakriteerit täyttyneet.

kyläyhdistys: Kylällä on mietityttänyt muun muassa koulukuljetusasioiden tulevaisuus, kokoontumistilojen kohtalo ja vanhusten mahdollisuudet asua omissa kodeissaan

Keskustelunaiheita:
-          Miten käy jatkossa koulukuljetuksen Luhangan Tammijärvelle?
- Päivi Hakulinen kertoi, että Joutsan kunta maksaa kuljetuksen vain omaan lähikouluun, joka on pappislaisille Joutsan kirkonkylän koulu. Tämä on se lain mukainen palvelu, joka voidaan tiukassa taloustilanteessa tarjota. Mikäli lapset käyvät koulua naapurikunnan puolella, vastaa kustannuksista joko vastaanottava kunta tai lasten vanhemmat. Vanhemmat ovat avainasemassa neuvotteluissa.
Kirkonkylän koulukeskus on nyt uusittuna erinomainen vaihtoehto, koska koulu on ajanmukainen ja hyvin varusteltu. Myös Kurkiauran koulu on erinomainen. Kouluverkkotarkastelussa tutkittiin myös tulevien vuosien ennusteita ja syntyvyys on koko ajan laskussa paikkakunnalla, ollen noin 30 henkilöä/vuosi. Jatkossa saattaa riittää, että kunnassa on yksi opetusryhmä/ikäluokka, mikäli muuttoliikkeen ansiosta lasten määrä ei merkittävästi lisäänny.
Koulunkäynnin osalta puitteet ovat hyvät myös Joutsan lukiossa, jossa on ammattitaitoiset opettajat ja opetusta on painotettu muun muassa liikuntavalmennukseen ja yrittäjyyteen. Kunnassa on ylipäänsä kiinnitetty paljon huomiota lasten ja nuorten palveluihin.


-          Mikä on kansalaisopiston kohtalo, jatkuuko toiminta entisellään ja onko kursseja jatkossakin saatavilla myös kirkonkylän ulkopuolella?  
viime vuonna on haettu juuri uusi toimilupa, joten toiminta jatkuu. Ylläpidosta olisi tarkoitus tehdä selvitys.
Vuosittainen tuntimäärä on pudotettu 4000 tunnista 3600 tuntiin, mutta 3600 tuntia on ollut vuosikausia toteutuneen opetuksen määrä, joten näkyviä leikkauksia ei tule
kansalaisopiston merkitys on paikkakunnalla tärkeä
Opintolan kiinteistö on myyty ja toiminnat siirtyvät elokuun alusta Pohvinrinteelle

-          Minkälaiset ikärajat koulumatkan taksi- ja bussikuljetuksille on asetettu, kuka haetaan kotoa taksilla ja kuka matkustaa isomman tien varresta bussilla?
-  ikärajaa ei ole asetettu, vaan kuljetustarve arvioidaan tien vaarallisuuden ja matka-ajan perusteella.

-          Mikä on Pappisten kylätalon tilanne/kohtalo?
kunta tekisi talosta mielellään kauppaa kyläyhdistyksen kanssa, asiaa olisi hyvä selvitellä jo tänä keväänä
-          Kyläyhdistyksen intresseissä on talon hankkiminen ja sen pitäminen yhteisessä käytössä, mutta rahaa pitäisi kerätä ensin. Ehkä vuoden tai kahden tähtäimellä ostoon olisi mahdollisuus.
ajasta voidaan neuvotella, kylille ja kyläläisille kiinteistöt halutaan joka tapauksessa myydä, taloa ei laiteta julkiseen myyntiin

-          Vanhusten kotihoito, mikä on sen saatavuus kirkonkylän ulkopuolella?
säännöllistä, useamman kerran vuorokaudessa annettavaa kotihoitoa voidaan tarjota noin 10 kilometrin säteellä keskustasta. Harvemmin tarvittavat palvelut ulottuvat myös kauemmas. ateriapalvelun järjestämiseen mietitään uusia mahdollisuuksia tekniikan kehittyessä. Esimerkiksi muualla käytössä oleva Menumaatti on yksi mahdollinen tekninen ratkaisu.
Siinä vaiheessa kun tarvetta palveluihin on, niin yhteys kotipalveluiden Marjatta Virtaseen. Periaate kunnassa on, että vanhukset pyritään hoitamaan kotona.
Tähän mennessä kunnassa on ylipalveltu eli tarjottu melko laajasti palveluita. Tiukassa taloustilanteessa näitä joudutaan kuitenkin purkamaan ja keskittymään ensisijaisesti lakisääteisiin palveluihin. Jokainen palvelu määritellään henkilökohtaisella palvelutarpeen arvioinnilla.
-          Arviointiin toivotaan myös järkeä ja inhimillisyyttä
Päiväkeskuspalvelu ei ole ollut lakisääteistä ja uusi vanhuspalvelulaki ohjaa keskittymään vain lakisääteisiin palveluihin. Seniorikeskuksessa on edelleen tiistaisin kaikille alueen vanhuksille avoin päivä.
Kolmas sektori (esim. yhdistykset) saisi peruspalvelujohtajan mukaan ottaa suurempaa roolia ikäihmisten virkistystoiminnan järjestämisessä
tekniikka on tulossa avuksi myös muun muassa hyvinvointitelevision avulla, jolla kotiin saadaan suora kuva- ja ääniyhteys
-          Entä perushoivapalvelut? Virkistäytyminen on kuitenkin vasta toissijaista
ketään ei jätetä heitteille, osa palveluista tuotetaan yksityisen sektorin palveluina
asiointikyydit ja muut kuljetuspalvelut ovat todella runsaita kunnassa ja niihin käytetään paljon rahaa
-          Sivukylillä naapuriapu ja omaiset pystyvät tukemaan vanhuksen kotona asumista, mutta jos lähiomaiset eivät asu lähellä, on palvelut haastavaa järjestää


-          Jätepumppaamon hajuhaitta on kylällä melkoinen. Asiasta on oltu yhteydessä kuntaan jo monesti, mutta mitään ei ole tapahtunut. Milloin asialle tehdään jotain?
-          Haju on sellainen, että se alentaa läheisten kiinteistöjen arvoa. Nykytekniikalla asia pitäisi pystyä hoitamaan kuntoon.
-          Erkinjoen varrella noin 100 metriä pumppaamolta haisee myös. Herää epäilys, kulkeutuuko vesistöön samalla jotain
kunnanjohtaja vie viestiä eteenpäin tekniselle johtajalle
pumppaamoasia ei ole edennyt lautakuntaan, selvitetään nyt ja viedään sinne sekä Rasmukselle tiedoksi

-          Pumppaamossa epäillään olevan myös sähkökatkojen aikaan vaara ylivuodolle Pappislahteen. Vesistön tila Pappislahdessa on asukkaiden mukaan huonontunut muun muassa turvetuotannon vuoksi, kylällä epäilläänkin onko lupakäytäntö ajantasainen?
-          Milloin Tapiontien/Korpilahdentien pyykit laitetaan paikoilleen? Asiaa on lupailtu jo pitkään, mutta mitään ei ole tapahtunut.
kunnanjohtaja vie viestiä tekniseen toimeen

-          Jätevesiasetus eriarvoistaa kyläläisiä. Osa teki kiltisti vaaditun uudistuksen ja nyt niitä ei enää vaadita. Sekin ihmetyttää, että jätemaksut vain nousevat, vaikka jätettä otetaan paremmin talteen ja hyödynnetään edelleen.
-          Kuka hoitaa kunnassa jäte- ja ympäristöasioita nyt?
Jukka Partanen on jäänyt eläkkeelle ja tehtävät ovat siirtyneet Jyrki Koposelle

-          Kuinka kuivajätteiden lajittelu on sujunut kylällä alkuvuonna?
sujuu hyvin nyt, lopullisen tilanteen näkee sitten kesällä mökkiläisten tullessa
-          Onko kunnalla valtaa jätetaksojen suhteen?
Joutsan Kuljetus on myyty ja uutena omistajana palvelua jatkaa L&T

-          Tehdäänkö Joutsenlammen yhdyslatuja (Joutiaisen mutkilla) jatkossa?
tällä hetkellä toimintoja pikemminkin supistetaan kuin laajennetaan
-          Väihkölässä on tehty latuja talkoilla ja saatu vähän avustusta, mutta nyt sekin on lakkautettu. Eikö se olisi järkevää ja edullista kuntoutustoimintaa?
harkinnan mukaan näitä voidaan jatkossakin katsoa
-          Leivonmäen uimahallin viikonloppuaukiolo, onko se lopullisesti ohi?
Aukipitäminen ei ole kunnan voimin taloudellisesti mahdollista, mutta liikuntapaikkaselvityksen yhteydessä mietitään ottaisiko esim. Pyry hoitaakseen viikonlopun ylläpidon

-          Mikä on Joutsenlammen kohtalo?
Ajoittain on ollut kiinnostusta, mutta suuret remonttikulut taitavat pelottaa. Ostajaa ei ole löytynyt, mutta vaikka kiinteistö ei kunnan olekaan, kunnasta lähdetään kyllä esittelemään paikkoja paikanpäälle, mikäli kyselyitä tulee.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja tilaisuus päättyi noin klo 19.30