perjantai 4. huhtikuuta 2014

Kirkonkylän kuntalaistapaamisessa keskusteltua


Keskustelemassa yhtenäiskoululla oli noin 30 henkilöä.

Avauspuheenvuorot:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja: Kunta kylässä kierros on tältä erää lopuillaan, on käyty Uimaniemellä, Rutalahdessa, Mieskonmäessä, Leivonmäellä, Pappisissa ja nyt Joutsan kirkonkylällä. Kuntalaisten tapaaminen tällä tavoin on koettu tärkeänä, kierroksesta on annettu hyvää palautetta ja esiin on noussut monenlaisia asioita.
Päätöksenteon osalta vuotta ovat rytmittäneet kuntarakenneuudistus ja tuore sote -ratkaisu, johon myös peruskunnat ottavat vielä kantaa. Kuntarakenneselvityksen lopullinen ehdotus julkaistaan syksyllä, joten tämä vuosi mennään olemassa olevia päätöksiä noudattaen.

Tekninen johtaja: Teknisessä toimessa on tällä hetkellä poikkeustilanne henkilöstövajeen vuoksi, sillä useita henkilöitä on jäänyt pois vahvuudesta. Pitempiaikaisia ratkaisuja tilanteeseen mietitään parhaillaan.
Jätehuoltouudistus on seurausta jätelain uudistamisesta, jonka seurauksena myös kunnan velvoitteet muuttuivat merkittävästi. Kunnassa toteutettu uudistus on edelleen käynnistämisvaiheessa, mutta uusi toimintatapa löytänee paikkansa ajan kuluessa. Jätesopimuksia on tehty tähän mennessä lähinnä yhden toimijan kanssa, mutta markkinoille on tulossa todennäköisesti jo kesällä uusia toimijoita.

Keskustelunaiheita:

-          Mikä on kunnan kuntosalin tulevaisuus?

 •  kuntosali jää nykyiselle paikalleen, mutta tiloihin on tulossa remontti, jossa korjaillaan kattoa, lattiaa ja ilmanvaihtoa. Sisäänkäynti muutetaan samalla entisen erityisopetuksen tilojen kautta kulkevaksi, jolloin sisäänkäynti saadaan salin kanssa samaan tasoon, eikä portaiden kulku ole enää tarpeen. Samassa yhteydessä saneerataan väestönsuojatila.


-          Entäpä jätehuoltosopimukset ja kunnan määrittelemä minimityhjennysväli?

 •  Tästä on ollut virheellistä tietoa liikkeellä, joka perustui väärinkäsitykseen. Kunta antaa ohjeelliset tyhjennysvälit, mutta niistä voi tarvittaessa poiketa, mikäli jätettä kertyy vain vähän tai satunnaisesti. Jäteyrittäjällä on hyvin vapaa järjestely toteuttaa jätteenkeräystä haluamallaan tavalla. Todennäköisesti käyttöön tulevat vakioreitit, joiden varrella tyhjennysväli voi vaihdella asiakkaiden tarpeiden mukaan.


-          Joissakin jäteastioissa on näkynyt tarroja, joissa lukee selkeästi, mitä jätteitä kyseiseen astiaan voi laittaa, mistä näitä tarroja saa?

 •  kannattaa kysyä suoraan jäteyrittäjältä, he ovat teettäneet näitä tarroja


-          Kunnassa tehdään nyt paljon toimenpiteitä kustannusten leikkaamiseksi, mutta onko mietitty myös tulonlähteitä? Onko työpanosta mahdollista myydä muille ja voidaanko palveluita hankkia naapureiden kanssa yhdessä?

 •  naapurikunnissa on samantapaisia haasteita ja jatkoa mietittäessä tulee katsoa erityisesti Hartolan suuntaan

-          Yleisökannanotto: Kunnan väkiluku tulee laskemaan, vaikka tehtäisiin mitä uusien asukkaiden saamiseksi. Itsenäisenä tulee säilyä, jotta nykyinen palvelutaso saadaan säilytettyä. Teknisen toimen toiminnoista on järkevää ulkoistaa mahdollisimman paljon. Kaavoitus tulee keskittää tiiviille alueelle, jossa on nyt hyvä tilanne mm. koulu- ja urheilupuitteiden osalta.

 •  teknisen johtajan mukaan kaikki teetettävät palvelut tullaan laskemaan, kannattaako ulkoistus. Keskeiset asiat on kuitenkin oltava palkatun henkilökunnan näpeissä. Joutsassa taajama-aste on korkea (väki asuu keskustassa), mikä tuo lisävaatimuksia kuntapalveluille esim. katujen ylläpitoon (Sysmään verrattuna ihan eri suuruusluokkaa)


-          Miksi tekonurmikentän valoja poltetaan iltaisin tyhjälle kentälle?

 •  käyttöajat hakevat vielä muotoaan ja valojen sammumista tullaan säätämään tarpeen mukaan


-          Valkharjun pitkospolun varrella oleva laavu on siivottomassa kunnossa viime kesän tuhotöiden jäljiltä, milloin se tullaan korjaamaan ja kenelle se ylipäänsä kuuluu?

 •  korjausvastuusta ei ole tarkkaa tietoa, mutta teknisessä toimessa selvitetään, kuka korjaa ja kenelle kuuluu


-          Mikä on teknisen toimen talvikunnossapidon tilanne?

 •  tänä talvena on menty voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Kuluvalla sopimuskaudella on ollut hyvät urakoitsijat. Uuden kilpailutuksen yhteydessä tarkastellaan palvelutarvetta, kriteerejä kilpailutukseen mietitään parhaillaan


-          Onko kunnassa mietitty, onko ylipäänsä järkevää, että kunta toimii metsänomistajana?

 •  kunnassa on tällä hetkellä linjattu, ettei maakauppoja tehdä. Puita myydään ja metsiä voidaan käyttää vaihtomaina. Tarvittaessa linjausta voidaan tietenkin muuttaa, jos esim. kunnan itsenäisenä pysyminen sitä vaatii

Kunnanjohtajan puheenvuoro: Nykyinen kirkonkylän koulukeskus on kokonaisuutena hieno, toivottavasti lapsia ja nuoria paikkakunnalla riittää tulevaisuudessakin. Kunnanhallitus on aiemmin tänään olleessa kokouksessaan tutustunut koulukeskukseen ja käsitellyt laajasti myös vanhuspalveluasioita.
Myös terveyspalveluiden tarjontaa on käsitelty ja päivystysaikoihin on tulossa huhtikuun aikana (14.4. alkaen) muutoksia siten, että päivystys toimii Joutsassa 1h arkisin ja 3h lauantaisin, muina aikoina päivystysasiakkaat menevät Keski-Suomen keskussairaalaan.
Talousasioissa kunnassa on haasteita, mutta sekä virkamiehet että luottamushenkilöt ovat tehneet töitä haasteiden eteen. 2/3 kunnan menoista syntyy sosiaali- ja terveyspuolella ja uuden sote -ratkaisun myötä tämän menon osalta päätöksenteko siirtyy kunnan ulkopuolelle. Kunnassa kamppaillaan kuitenkin palveluiden säilymisen puolesta.
Elinkeinotyöhön halutaan panostaa ja yhteistyötä tehdään yrittäjien kanssa.
Laajakaistapäätös oli aikoinaan oikea, mutta jo silloin sitouduttiin miettimään muita vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Valmistelussa on ollut kyläverkon tuominen ensimmäisessä vaiheessa Pertunmaalta Uimaniemen kautta keskustaan ja toisessa vaiheessa Leivonmäelle ja Rutalahteen. Kustannukset ovat suunnitellussa hankkeessa ihan toista luokkaa (150 000-200 000€) kuin aiemmin esitetyissä Kuuskaistan suunnitelmissa, eikä kunnalle muodostu takausvastuuta.

-          Milloin valokuituasiassa edetään? Hankkeelle tarvitaan tehokas ryhmä, joka keskittyy asiaan. Yritystoiminnan jatkumisen ja sijoittumisen kannalta valokuidun saaminen on välttämätöntä. Myös yhteistyö etelän suunnasta esim. Hartolan ja Sysmän osalta kannattaa huomioida

 •  Valokuituasiassa edetään, kun hankerahoitusta on jälleen saatavilla ensi vuonna. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja vievät asiaa eteenpäin.

Peruspalvelujohtajan puheenvuoro: Valtakunnallisen sote –ratkaisun nopeus yllätti. Uusi järjestämisvastuu aiotaan saada käyttöön jo vuonna 2017, Joutsa kuuluu tuolloin toiseksi suurimpaan, itäiseen sotealueeseen. Keski-Suomen maakunnan sisäisiin ratkaisuihin pääsemiseksi on alkanut kehittämishanke, jolla on 2 ½ vuotta aikaa laittaa asiat uuteen järjestykseen.
Joutsassa leikkauksia palveluihin on jouduttu viime aikoina tekemään, mutta kaikki leikkaukset on pyritty kohdentamaan järkevästi.
Sivistyspalveluiden osalta lapsiin ja nuoriin on panostettu paljon. Koulukeskus ja liikuntapaikat ovat erinomaisia, ja niitä pitäisi liputtaa enemmänkin kunnan ulkopuolella. Myös keskuspuisto on osoittautunut toimivaksi paikaksi ja sitä käytetään paljon ympäri vuoden.
Työtä peruspalveluissa aiheuttaa tällä hetkellä säästötalkoiden järjestelyt, mikä näkyy myös palveluissa. Joutsassa on ollut tähän mennessä tarjolla luksuspalvelut, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa totuus on tullut esiin.
Hoivapalveluiden kasvavaan tarpeeseen mietitään ratkaisuja. Niitä voitaisiin mielellään myös ulkoistaa esim. palvelusetelijärjestelmän avulla, mikäli löydettäisiin riittävästi yrittäjiä ja tekijöitä. 

-          Kuinka palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa voisi edistää? Kuka voisi toimia palveluseteliyrittäjänä?

 •  Palveluseteliyrittäjät voidaan hyväksyä mukaan järjestelmään kuntakohtaisella päätöksellä. Palveluseteliin voitaisiin ottaa mukaan esim. siivouspalvelu, lastenhoito, ruokapalvelut ja vaikka kotisairaanhoito.

-          Mikä on Leivonmäen terveyspalvelujen tilanne, ollaanko kylän keskustan tilasta siirtymässä toisaalle?

 •  Leivonmäen kotipalveluyksikkö on vastikään siirtynyt keskustasta Huuponhovin yhteyteen ja terveyspalvelu tulee siirtymään koulun ja kirjaston yhteyteen remontin jälkeen. Huuponhovi on kunnassa ainoa laitostasoista hoitoa antava yksikkö, mutta sellaisenaan liian pieni. Toiminnan siirtämistä terveyskeskussairaalan yhteyteen mietitään. Huuponhovin kiinteistö voisi toimia jatkossa vaikka yhteisasumispaikkana, mikäli tarvittavat kiinteistön muutostyöt ovat mahdollisia.


Keskustelu oli vilkasta, illan aikana käytettiin noin 40 puheenvuoroa.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja tilaisuus päättyi noin klo 20.