tiistai 20. marraskuuta 2012

Joutsa esiin nelostieltä

Elinvoimaa Joutsaan -hanke teettää Taidelaitos Haihatuksella ympäristötaiteeseen pohjautuvan maisemasuunnitelman nelostien varteen.

Suunnitelman tavoitteena on tuottaa tienvarsitaidetta ja parantaa Joutsan näkyvyyttä taiteen keinoin Nelostien koko 40 kilometrin mittaisella osuudella. Tienvarren taiteistamisella tähdätään myös Joutsan entistä parempaan paikantamiseen ja myönteisen muistijäljen luomiseen ohikulkijoille.

Suunnitelma vastaa myös kunnan yhtenäistämisen haasteeseen. Se tähtää taajamien ja kylien esiintuomiseen yksilöllisesti, mutta myös kuntaa yhtenäistäen. Jo suunnitteluvaiheessa kunnan asukkaat voivat kertoa toiveensa ja suunnitelma antaa mahdollisuuden myös yhteisölliseen toteuttamiseen. Ympäristötaiteen uskotaan lisäävän myös asukkaiden viihtyvyyttä.
Suunnitelma tehdään työryhmänä, johon kuuluu kuusi Haihatuksen toimintaan sitoutunutta ja ympäristötaiteeseen suuntautunutta ammattitaiteilijaa. Ryhmä suunnittelee ympäristötaidekokonaisuuden valitsemiensa taiteilijoiden ja paikallisen yhteisön toteutettavaksi.
Suunnittelutyöryhmä ottaa mielellään vastaan ehdotuksia ja ajatuksia tien taiteistamisesta, niitä voi lähettää esimerkiksi Haihatuksen kotisivuilla olevan lomakkeen kautta. Suunnittelutyön tulokset julkaistaan niiden valmistuttua ja joutsalaisilta toivotaan suunnitelman avointa ja vilkasta arviointia.
Tienvarren taiteen rahoittaminen ja toteuttaminen ovat myöhemmin erikseen päätettäviä asioita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti