maanantai 25. kesäkuuta 2012

Elinvoimaa yhteistoiminnasta


Vapaa-ajanasukaskyselyssä tiedusteltiin ostopalveluiden lisäksi mielipidettä kunnan kehittämiseen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Vastaajien mukaan Joutsan elinvoimaisuutta voitaisiin lisätä ottamalla kesäasukkaat mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Virkistys- ja luontoarvot ovat monille vapaa-ajanasukkaille kaikkein tärkeimpiä, ja vesien ja kalastusmahdollisuuksien säilyminen tulisi jatkossakin turvata. Elinvoimaisessa kunnassa on vastaajien mukaan sekä teollisuutta että laadukkaita kulttuuripalveluja. Kunnan on tärkeää myös varmistaa hyvät tietoliikenneyhteydet joka puolelle kuntaa ja muistaa markkinoida hyvää paikkakuntaa ja sen palveluja.

Vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa voitaisiin vastanneiden mielestä edistää yhteisillä tapahtumilla ja yhteisillä teemallisilla keskusteluilla pari kertaa vuodessa. Myös kesäasukkaiden yhteyshenkilöä toivottaisiin Joutsan katukuvaan ja yhteydenpitoa esimerkiksi sähköisin välinein. Aloitelaatikoilla ja ideariihillä voisi niilläkin olla paikkansa kunnan kehittämisajatusten keräämisessä. Kiitosta kunnan kehittämiseen liittyen tulee talviuimareiden saunasta ja avannosta sekä Oravakiveen vievästä ladusta. Myös kulttuuritarjonnan kehittymistä Haihatuksen laajenemisen myötä kiitellään.

Yhteydenpidon osalta kunnassa pyritään vastaamaan entistä paremmin myös vapaa-ajanasukkaiden toiveisiin. Ensimmäinen askel on otettu perustamalla Facebookiin oma sivu Joutsan vapaa-ajanasukkaille (www.facebook.com/joutsanvapaaajanasukkaat), ja muitakin suunnitelmia yhteydenpidon tiivistämiseksi on jo tehty.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti