tiistai 23. lokakuuta 2012

Alueellisen vaikuttamisen mahdollisuudet

Kävin viime viikolla Voimistuvat kylät -tilaisuudessa Keuruulla, jossa kuultiin alustuksia maaseudusta ja kylien kehittämisestä monelta kantilta. Yksi kiinnostavimpia teemoja oli alueellisen vaikuttamisen mahdollisuudet kunnan kehittämisessä sekä kunnan ja kylien välinen yhteistyö.
Puheissa viitattiin useasti kuntalain pykälään 27, joka koskee kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palattuani seminaarista, kaivoin tuon pykälän esiin. Tarkasti ottaen siellä sanotaan näin:
"Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa;
3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia;
4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa;
6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä
7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä."

Elinvoimaa Joutsaan! -kehittämishankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on uudenlaisen aktiivisen ja vuorovaikutteisen toimintamallin kehittäminen kuntaorganisaation ja kylien välille. Sillä tavalla osaltaan vastataan myös 27 pykälän sisältöön.
Kyläryhmää kokeillaan parhaillaan. Mitä muuta se voisi mielestäsi olla?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti