tiistai 29. lokakuuta 2013

Mieskonmäen illassa muistiinkirjattua

Kunta kävi kylässä Mieskonmäessä 21.10.2013.
Keskustelemassa oli noin 35 henkeä.


Avauspuheenvuorot:

kunnanhallituksen puheenjohtaja: tilaisuuden tarkoitus on tavata kyläläisiä ja kuunnella heidän terveisiään kuntaorganisaatiolle. Haastavassa taloustilanteessa on tärkeää kuulla myös kuntalaisten ajatuksia.

kunnanjohtaja: kunnassa ajankohtaisena asiana on talouden tasapainottaminen. Tavoitteena on säilyttää kunta itsenäisenä ja turvata palvelut. Verot, maksut ja taksat sekä henkilöstöasiat ovat muutoksessa ja myös palvelut ovat syynin alla. Terveysmenot kunnassa ovat suuret. Käynnissä on myös erityisselvitys kuntauudistukseen liittyen. Joutsan kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä on mukana jokaisessa työryhmässä. Julkisessa puheessa esiintuotu ajatus mahdollisista pakkoliitoksista ei koske Joutsaa.

kyläyhdistys: Kylällä on noin sata savua ja 260 asukasta sekä runsaasti vapaa-ajanasukkaita. Kyläyhdistys toimii ja talkoohenkeä löytyy tarvittaessa. Yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja keskuksena on Mieskonmäen koulu.

Keskustelunaiheita:
-          Ihmeteltiin, miksi jätekatos on siirtynyt ja kysyttiin jatkaako se vielä tulevaisuudessakin vaelteluaan?
 • oletetaan siirtämisen liittyvän uuden kierrätyspisteeseen järjestelyihin. Kerrottiin, että kiinteistökohtainen jätejärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden alusta. Tällöin sekajätteen keräys yhteispisteessä loppuu ja jäljelle jäävät vain kierrätysastiat. Kierrätyspisteen valvontaa lisätään, jotta sinne kulkeutuvat vain asianmukaiset jätteet.
 • Asukkaat ja myös mökkiläiset toivoivat pikaista tiedotusta ja selkeää toimintaohjetta, kuinka uuteen järjestelmään siirrytään. Joutsan Seudun ja kunnan verkkosivujen lisäksi halutaan tieto myös muuten. Toivottiin, että paikallinen yritys, Joutsan kuljetus myös mainostaisi palveluaan keskitetysti, niin jokaisen ei tarvitsisi erikseen soittaa kysyäkseen neuvoja.

-          Yksityistieavustukset, säilyvätkö ne ennallaan?
 • avustukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla jo pitkään, tulevaisuudesta ei tiedetä

-          Mökkien muuttaminen vakituiseksi asunnoksi, miksi kunta suhtautuu siihen nuivasti?
 • Ei kunnalla ole tarvetta suhtautua asiaan nuivasti. Esimerkkitapauksia on, joissa kunta on puoltanut, mutta ELY kieltänyt. Yleisön mukaan Keski-Suomen Ely tuntuu olevan erityisen nuiva, mutta kunta voisi pyrkiä vaikuttamaan asiaan.
 • Maankäytön suunnittelussa toki huomioidaan, ettei jälki ole kuin ’haulikolla ammuttua’, sillä se lisäisi kustannuspaineita lakisääteisiin palveluihin (lapset, vanhukset, tiet).
-          Onko laajakaista-asiaan uusia avauksia?
 • neuvotteluja käydään parhaillaan, tarkoitus on tuoda laajakaista vaiheittain saataville. Kyläverkkohankkeen mahdollisuuksia selvitellään, sillä sen avulla voisi saada myös julkista rahaa (45%)
-          Mikä on Mieskonmäen koulun tulevaisuus?
 • valtuusto päättää kouluverkosta kokonaisuudessaan 4.11. kokouksessa. Mieskonmäen tilannetta on käsitelty monipolvisesti lautakunnassa ja on käyty läpi muun muassa oppilasennusteita
 • kyläläiset korostivat koulun merkitystä kylän yhteisöllisyydessä. Se kuitenkin ymmärretään, että jos ei lapsia kylällä ole riittävästi, niin ei tarvita kouluakaan
-          Kunta voisi alkaa markkinoimaan itseään ja sivukyliään asuinpaikkana enemmän
 • resursseja on tällä hetkellä olemassa hankkeen kautta ja ideoita otetaan mielellään vastaan
 • Elinvoimaa Joutsaan – hankkeen yhtenä keskeisenä tehtävänä on rakentaa kuntaan uskottavaa pitkän tähtäimen markkinointia. Asukkailla itsellään on markkinoinnissa suuri rooli, jotta hyvä paikka asua –imago voi pikku hiljaa syntyä. Mahdollisten tulokkaiden erilaiset odotukset maalla asumiselle tulee myös ottaa huomioon. Ihmiset hakevat erilaisia asioita – kirkonkylä ja sivukylät ovat molemmat maaseutua. Tärkeää on, että Joutsaan – ihan minne päin tahansa kuntaa- tulee tulomuuttoa jatkossakin.
-          Mitä tapahtui Mieskonmäkeä koskeneelle kanava-/melontareittisuunnitelmalle? Taisi olla jonkinlainen hanke, jota puuhattiin joitakin vuosia sitten.
 • suunnitelma kaatui ympäristökeskuksen vastustukseen
 • Mieskonmäen kanava –ajatus sai edelleen kannatusta
-          Pieniä yrityksiä, joista voisi kasvaa jotain suurempaa, on nykyisellään liian vähän. Rahoitusta pitäisi saada ohjattua niihin.
 • tukea yritystoiminnan aloittamiseen toivotaan lisää
 • Maaseutukehityksestä kerrotaan, että seuraavalla ohjelmakaudella yrityshankkeita tullaan korostamaan
 • Osuuskuntamalli voisi olla yksi hyvä väylä luomaan uudenlaista liiketoimintaa ja kokeilemaan yrittäjyyttä. Joutsassa toimiva osuuskunta Siniwuokot on avoin uusille jäsenille, yritystoimintaa voi harjoitella osuuskunnan suojissa.
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja tilaisuus päättyi noin klo 20.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti