tiistai 1. lokakuuta 2013

Rutalahden kyläillasta muistiin kirjattua

Nyt tulee poikkeuksellisen pitkä postaus. Eilisessä kunta kylässä -illassa kirjoitettu muistio on kokonaisuudessaan tässä.


Keskustelemassa oli noin 35 henkilöä.

Avauspuheenvuorot:
kunnanhallituksen puheenjohtaja: kyläkiertueella halutaan tavata kuntalaisia ja kuunnella heidän terveisiään virkamiehille ja luottamusjohdolle
kunnanjohtaja: kunnassa ajankohtaista on käynnissä oleva kuntauudistukseen liittyvä erillisselvitystyö. Kunnan virkamiehiä on mukana erilaisissa selvitykseen liittyvissä työryhmissä. Työn etenemisestä kuntalaisille tiedottaa Leena Hietala. Toinen keskeinen asia on kunnan heikko taloudellinen tilanne ja toimenpiteet sen korjaamiseksi. Kustannukset ovat lisääntyneet merkittävästi erityisesti erityissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa.
kyläyhdistys: Kylällä menee hyvin. Edellisenä viikonloppuna järjestettiin perinteiset markkinat, jotka kokosivat tuhansia kävijöitä. Kyläyhdistyksellä on myös hyvin varoja.

Keskustelunaiheita:
-         Muutamia vuosia sitten puhuttiin kylien kehittämisstrategiasta, mutta nyt tuntuu että se on unohdettu. Miksi kyliä ja niiden palveluita ajetaan alas? Miksi rajoja naapurikuntiin laitetaan kiinni? Infrastruktuuriin on laitettu rahaa myös sivukylillä, mutta nyt niitä ei täysimääräisesti hyödynnetä, jos panostaminen lopetetaan.
> vastauksissa luottamusmiehet kertoivat, että strategiaa ei ole unohdettu, vie vain aikansa ennen kuin uudet päättäjät omaksuvat kaikki asiat. Päätettävää on paljon ja asiat ovat haastavia. Strategiana on pitää kunta itsenäisenä.

-          koulu, miksi se on kiinni?
> koulurakennus on käyttökiellossa ja siitä on tehty päätös, että tämän vuoden koulua käydään Kurkiauran koululla. Jatko tulee käsittelyyn kunnanvaltuustossa lokakuussa.

-          Jäteuudistus, mitä uudistus tarkoittaa? Kuinka asiasta tiedotetaan?
> ympäristötarkastaja Jukka Partanen kertoi, että uudistus toteutetaan vuoden vaihteessa. Keräyspiste säilyy samassa paikassa, mutta sen keräysvalikoima vähenee. Kaikki se jäte, mikä ei ole kierrätysastioihin kelpaavaa, tulee toimittaa Joutsan jäteasemalle. Jokainen talous tekee sekäjätteiden (talousjätteiden) osalta sopimuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.
Toivottiin myös jätteenkuljetusyrittäjän osallistuvan keskusteluun ja ohjeistukseen.

-          Muita jätekeskustelussa esiin tulleita asioita: Leivonmäen kaatopaikka on nyt kiinni, ihmetystä herättää, miksei asiasta ole tiedotettu?
> epäselväksi jäi, milloin portit on päätetty laittaa kiinni ja miksei siitä ole kerrottu etukäteen. Asiasta täytyy kertoa avoimesti heti.

-          Mietittiin myös, mitä kunta ja kyläläiset voisivat yhdessä tehdä, jotta jätteet kuljetettaisiin niille kuuluviin paikkoihin eikä kipattaisi välinpitämättömästi minne sattuu.
> puhuttiin ympäristökasvatuksen, tiedottamisen ja ohjeistamisen tärkeydestä. Kerrottiin, että keräyspisteille asennetaan valvontakamerat.

-          Kysyttiin, voiko Rutalahdessa polttaa kotipihalla polttoon soveltuvia roskia
> taajama-alueella roskien poltto on kielletty.

Eli yritetäänpä koota olemassa oleva tieto yhteen siihen asti kunnes tekninen toimi tiedottaa tästä lisää:
Vuoden 2014 alussa Joutsassa siirrytään kokonaisuudessaan kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen. Tämä tarkoittaa, sitä että vuoden alussa jokaisen vakituisen ja vapaa-ajankiinteistön tulee tehdä jätteenkuljetuksesta sopimus jonkun yrityksen kanssa. Joutsan kirkonkylällä ja Leivonmäellä menettely on jo käytössä. Joutsassa, osoitteessa Teollisuustie 15 toimii yksityinen yritys nimeltä Joutsan Kuljetus Oy, josta voi tiedustella kiinteistökohtaista palvelusopimusta. (http://www.joutsankuljetus.fi p. 040 1834 302, sivuilla myös sähköinen jätteenkuljetuksen tilauslomake), Myös muita jätehuoltoyrityksiä voi käyttää.  Sopimuksessa voidaan määritellä tyhjennysvälit tarpeen mukaan. Myös useamman kiinteistön yhteinen keräyspiste on mahdollinen (näitä on myös muun muassa kirkonkylällä useamman omakotitalon yhteislaatikot).
Vuoden alusta yhteisiltä keräyspisteiltä poistuvat sekajäteastiat eikä niihin voi toimittaa kuin keräyspisteisiin kuuluvaa kierrätysjätettä. Kierrätyspisteissä on jatkossa keräysvälineet lasille, pienmetallille, paperille ja pahville. Kaikenlaisen muun jätteen jättäminen keräyspaikoille on kiellettyä. Alueille tullaan asentamaan myös valvontakamerat. Kierrätyspisteet sijoitetaan Jousan, Havumäen, Leivonmäen, Marjotaipaleen, Mieskonmäen, Pappisen ja Rutalahden kyliin.
Jäte, joka ei kuulu kierrätyspisteeseen tai kiinteistökohtaiseen sekajätteeseen, tulee toimittaa asianmukaisesti jäteasemalle. Joutsan kunnan alueella toimii ainoastaan yksi jäteasema osoitteessa Teollisuustie 15, Joutsa. Jäteaseman verkkosivujen mukaan:
Maksuton vastaanotto:
· sähkö- ja elektroniikkaromu (ser)
· kylmäkoneet: jääkaapit, pakastimet
· kotitalouksien ongelmajätteet
· keräyspaperi ja -pahvi
· keräyslasi
· metalli- ja rautaromu
· romuajoneuvot: rekisteristäpoistot, romutustodistukset
Maksullinen vastaanotto:
· sekajäte
· puujäte
· tiili- ja betonijäte
· autonrenkaat

Lue tarkemmin osoitteesta: http://www.joutsankuljetus.fi Tietoa myös lajitteluohjeista.
Teknisen lautakunnan mukaan kunnan tekninen toimisto vastaa valmistelevasta tiedotuksesta.
Siihen asti yritetään pärjätä tällä Tiian epävirallisella koonnilla! Se on tehty keskusteluista napatusta informaatiosta, ja sen tarkoitus on estää viestintätyhjiön syntymistä. (sen joka löytää tästä virheitä, pyydetään ilmoittamaan asiasta pikimmiten, jotta mahdollinen väärä tieto saadaan korjattua.)

Sitten mennään keskustelunaiheissa eteenpäin..

-          Päijänteen rannassa oleva venelaituri, sen tulevaisuus ja kehittämismahdollisuudet kiinnostivat. Venelaiturille toivottaisiin poijuja, jotta useamman veneen kiinnittäminen sujuisi yhtä aikaa. Tähän toivottiin myös rahoitusta esimerkiksi kylien kehittämisrahastosta.
> keskustelussa kävi lisäksi ilmi, että kunnan pitkä vuokrasopimus alueesta päättyy vuonna 2015, nyt olisi hyvä aloittaa mietintä, kuka alueesta huolehtii ja päättää sen jälkeen. Keskusteltiin myös laiturin kyltityksestä. Rantaan johtaa kyllä kyltti ”pienvenesatama”, jonkun mielestä teksti on väärä, siinä pitäisi lukea venelaituri.

-          Kuntaan päin haluttiin kertoa myös kylällä hyvin toimivista asioita, joita on esimerkiksi lasten päivähoito. Myös uuden kirjastopisteen avaaminen ja pianon saaminen tiloihin ilahduttaa.

-          Voiko koulukiinteistöä käyttää harrastustoimintaan?
      Koulu on käyttökiellossa, mutta kyläläiset toivoisivat lupaa käyttää koulukiinteistöä    viikottaiseen jumppaan. Syy tähän on se, että nuorisoseurantalon lämmittäminen tulee kovin kalliiksi ja koska koulukiinteistössä on kuitenkin peruslämpö päällä koko ajan, käyttäisivät kyläläiset rakennusta mielellään omalla vastuulla virkistykseen. Toivottiin maalaisjärjen käyttöä asiassa. Vaihtoehtoisesti puhuttiin myös siitä, onko kunnalta mahdollista hakea nuorisoseurantalon lämmitykseen avustusta.
> Harri kysyy asiasta Taneli Rasmukselta. Kerrottiin myös, että vapaa-aikatoimi jakaa säännöllisesti avustuksia yhdistyksille, mutta asiaa pitää tarkemmin tiedustella Kari Kosuselta.

-          Missä vaiheessa on Joutsan pohjoisosien rantakaava?
Vireillä, kertoi Pekka Hytönen. Leivonmäkiseura on yrittänyt kiirehtiä sen etenemistä ja on mietitty jopa alueen jakamista kahteen osaan toimenpiteen vauhdittamiseksi.

-          Rutalahden kylän katuvaloista osa on pimeänä. Ne pyydetään laittamaan kuntoon, koska eletään vuoden pimeintä aikaa. Toivottiin, että samalla tarkastettaisiin myös jääkiekkokaukalon valot, sielläkin suuri osa lampuista on hiipunut.
tekninen toimi huolehtii asian kuntoon

-          Rutalahteen johtava Korkeakankaantie on erittäin huonossa kunnossa. Kunnan toivotaan puhuvan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä tien kunnostustarpeen puolesta.
tie on valtion hoidossa ja sen huonosta kunnosta voi ilmoittaa tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100.

Lisäksi tilaisuudessa tuotiin esiin huoli yksittäisistä vastaamattomista kirjeistä ja luovutettiin kirjeitä kyläyhdistykselle. Tilaisuus päättyi noin klo 20.

Kiitos kaikille keskustelijoille!
Seuraava kunta kylässä -ilta Mieskonmäessä 21.10.2013 klo 18.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti