maanantai 19. maaliskuuta 2012

Joutsa nelikentässä

Lamminmäen ryhmätöissä pohdittiin Joutsan vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Vahvuuksiksi nostettiin sijainti eli 4-tien läheisyys ja alle kahden tunnin matka monista kaupungeista. Myös kauppapalveluita ja päivittäistavaravalikoimaa kehuttiin. Muita vahvuuksia ovat muun muassa kunnassa sijaitseva kansallispuisto, seudun kalaisat veet ja kauniit maisemat sekä maaseudun rauha.

Heikkouksina esiin nousivat toimimattomat tietoliikenneyhteydet, työpaikkojen vähyys ja julkisen liikenteen heikot yhteydet. Myös vanhuspainotteisen väestön kotihoidon palveluista ja asumismahdollisuuksista kannettiin huolta.

Joutsan uhkina nähdään väen väheneminen ja ikääntyminen sekä palveluiden vähentyminen. Kuntauudistuksen pelätään jättävän Joutsan reuna-alueeksi. Muina uhkina esiin nousevat pusikoituminen, turvallisuuden rapistuminen ja syrjäytymisen lisääntyminen. Myös peräkammarin pojat ja vaimojen vähyys on hankala yhtälö.

Mahdollisuuksia Joutsassa kuitenkin on näkyvillä muun muassa palvelualojen työpaikkojen osalta ja pienyrittäjyyden mahdollisuuksina. Kaavoitus nähdään myös mahdollisuutena, kunhan vapaa-ajan asuntoja ja tontteja muistetaan markkinoida aktiivisesti. Markkinoinnin avulla myös palvelut ja erilaiset käyntikohteet voidaan nostaa esiin ja esimerkiksi kansallispuiston vetovoima tulee hyödyntää oikeanlaisella palvelutarjonnalla. Kotiseudulle eläkepäiviään viettämään tulevat asukkaat nähdään myös mahdollisuutena.

Ryhmätyö paljastaa mielestäni monia aika oleellisia asioita, joita kannattaa tarkastella lähemminkin. Maaseutukuntien markkinointi on pitkään perustunut luonnonkauneuden ja rauhallisuuden korostamiseen. Sitä toki edelleen löytyy maaseudulta, mutta monet ovat varmasti kiinnostuneita, mitä sen lisäksi on tarjolla. Yhteisöllisyys ja luotettavuus luetaan maaseudun vahvuuksiksi, joita ei ehkä osata nostaa esiin, mutta kaupunkilaisnäkökulmasta ne on helpompi tunnistaa. Ne ovat varmaan myös asioita, joihin ei kiinnitä huomiota ennekuin ne puuttuvat. Maaseudun yrittäjyydessä luotettavuuskortin ennakoidaan nousevan jopa kilpailutekijäksi.

Muitakin ajatuksia tehty nelikenttä virittää, muun muassa paluumuuton mahdollisuuksista laajemmaltikin. Pohdiskelen niitä joskus myöhemmin.

Miltä sinusta nelikentän avulla esiin nousseet asiat vaikuttavat?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti