keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Kylätapaamisen satoa

Aiemmin lupailin, että kirjoittelen vähän niistä asioista, jotka nousivat esiin kylätoimijoiden vastauksissa ja ryhmätöissä Lamminmäellä.

Joutsan elinvoimaisuuden kehittämisen kannalta oleellisina asioina nähdään toiminnan ja aktiivisuuden lisääntyminen, työpaikkojen, yritysten ja uusien ideoiden tuomat mahdollisuudet sekä palvelutarjonnan säilyminen. Myös kylät tulee nähdä kehityskelpoisina alueina uusien asukkaiden ja yritysten hankkimiseksi kuntaan. Kylien tarjoamia elämyksiä kannattaisi tarkastella lähemmin ja lisätä kylien välistä yhteistoimintaa. Elinvoimaa hankkeelta toivotaan juuri tämän yhteistoiminnan lisäämistä ja markkinointiapua.

Mitä tuo yhteistyö voisi sitten olla? Ryhmätyössä nousi esiin yhteinen ilmoittelu ja yhteistyö isompien tapahtumien yhteydessä. Tontteja voitaisiin kartoittaa ja markkinoida yhdessä ja järjestää yhteisiä kyläkierroksia ja avoimien ovien tapahtumia. Perinteistä kylien talkootyötä, kylien ja tienraittien siistimistä sekä kyläilmeen kohentamista ja yhtenäistämistä voitaisiin tehdä jatkossakin. Myös kesäasukkaiden mukaan saaminen tapahtumiin ja harrastuksiin nähdään tärkeänä. Kylien edustajien kannattaisi myös kokoontua aika ajoin yhteiseen aivoriiheen, jotta saataisiin vaihdettua ajatuksia, ideoitua uutta ja jaettua hyviä käytäntöjä kylien kesken. Tällaiseen yhteistyön kehittämiseen hanke antaa erinomaiset mahdollisuudet, joten käytetään tilaisuus nyt hyväksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti