keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Lapsiperheiden mietteitä elinvoimaisuudesta

Viime viikonloppuna Joutsan elinvoimaisuudesta kyseltiin MLL:n järjestämän peuhulan ja kirppiksen yhteydessä. Tapahtuman pääkohderyhmänähän ovat lapsiperheet, joten voitanee sanoa, että näissä vastauksissa kuuluu lapsiperheiden ääni.

Joutsasta tekee elinvoimaisen vastaajien mielestä ennenkaikkea elinvoimaiset ihmiset eli aktiiviset, toimivat ja tyytyväiset asukkaat. Myös aktiivisia yhdistyksiä ja seuroja kiitellään, samoin kuin lukuisia tapahtumia. Eri tahot ovat valmiita toimimaan Joutsan hyväksi, mutta yhteistyötä voitaisiin edelleen lisätä. Myös vireä yritystoiminta, hyvät palvelut ja runsas mökkiläisten määrä kertovat elinvoimaisuudesta. Joutsan pieni koko, lasten kasvuympäristön turvallisuus sekä sijainti ja liikenneyhteydet lähikaupunkeihin ovat nekin elinvoimaisuuden osatekijöitä. Kaikki eivät näe Joutsaa kovin elinvoimaisena, vaan kunnan elinvoimaisuudesta todetaan olevan vain rippeitä jäljellä.

Elinvoimaisuutta voitaisiin parantaa luomalla työpaikkoja, hankkimalla uusia asukkaita kuntaan ja satsaamalla ihmisten hyvinvointiin. Uusien ihmisten myötä voisi tulla uusia ideoita, mutta myös koulutettujen nuorten paluu töihin Joutsan seudulle olisi tärkeää. Elinvoimaisuutta voitaisiin edelleen parantaa, huomioimalla paremmin erilaiset kohderyhmät kuten vanhukset ja lapsiperheet sekä pitämällä sekä julkinen että yksityinen palvelutaso hyvänä. Elinvoimaisuuden eteen tarvittaisiin markkinointia, viestintää ja uusia liikeideoita. Yritysten ja yhdistysten toimintaedellytysten parantaminen, vetovoimaisten tapahtumien järjestäminen ja kunnan itsenäisenä pysyminen mainitaan myös elinvoiman edistäjinä.

Vastaajia pyydettiin myös ottamaan kantaa, kenen tehtävä elinvoimaisuuden parantaminen on ja mitä he itse olisivat valmiit tekemään asian eteen. Elinvoimaisuuden lisääminen nähdään kaikkien tehtävänä, ihmiset itse ovat vastuussa, mutta puitteet luodaan usein valtion tai kunnan tasolla. Kunta voi parantaa eri toimijoiden toimintaedellytyksiä ja tekemällä pitkäjänteisiä päätöksiä sekä huolehtimalla hyvin tuottamistaan palveluista. Asukkaiden ja yritysten hankkiminen alueelle nähdään paitsi kunnan, myös kuntalaisten tehtävänä. Tapahtumien järjestämisessä ja liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa kaikki voisivat tehdä yhteistyötä. Myös kunnan luottamushenkilöiltä toivotaan näkemyksiä elinvoimaisuuden parantamiseen.

Mitä kukin sitten olisi valmis tekemään yksilötasolla oman kuntansa elinvoimaisuuden lisäämiseksi? Ostamaan paikallisia palveluita sekä osallistumaan tapahtumiin sekä tekijänä että kävijänä. Kunnan ja joutsalaisten palveluiden mainostamiseen ja markkinointiin ollaan myös valmiita. Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta ja talkoisiin osallistuminen ovat nekin listalla, samoin aktiivisuus ja toimeliaisuus. Myös yrittäjänä toimiminen, töiden tarjoaminen nuorille ja lähiruuan tuottaminen nousevat vastauksissa esiin.

Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että hyviä ajatuksia saadaan kasaan, kunhan niitä vain muistetaan kysyä. Ilahduttavaa on, että kehittämisvastuun nähdään kuuluvan myös jokaiselle yksilölle itselleen. Erityisesti maaseudulla oma-aloitteisuuden tukeminen on tärkeää, jotta ihmisiä voidaan innostaa toimimaan oman yhteisönsä hyväksi. Unohtamatta tietenkään muita toimijoita, joilla on omat määritellyt vastuunsa ja vaikutuksensa alueelliseen elinvoimaisuuteen.


PS. MLL:n lahjoittamat lastenkonserttiliput menivät kaikkien vastaajien kesken suoritetussa arvonnassa Anu Järviselle. Onnea!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti